33 Baza Lotnictwa Transportowego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sztandar

Sztandar 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego

Historia sztandaru
Sztandar został jednostce ufundowany dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i osób, którym sprawy wojska i obronności są bardzo bliskie. Wśród fundatorów sztandaru znaleźli się m. in. Przedstawiciele władz samorządowych lokalnych powiatów i gmin.
W sprawę sztandaru zaangażowało się również wiele osób prywatnych. Przewodniczącym Społecznego Komitetu fundatorów Sztandaru został Pan płk rez. Czesław Dykszak.

OPIS STRONY GŁÓWNEJ PŁATA SZTANDARU
Sztandar został zaprojektowany i będzie wykonany zgodnie z art. 13-17 ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz.154, z późn. zm.).

Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach 75cm x 75cm, z wszytym centralnie krzyżem kawalerskim z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru jest w białą skórę, przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata. Pozostałe boki sztandaru obszyte są złotą frędzlą o długości 5cm. Na stronie głównej płata sztandaru, pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Wewnątrz wieńca na czerwonym polu umieszczony jest wizerunek orła białego, wg wzoru określonego przepisami ustawy z dnia 9 lutego 1990 roku o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1990 r., Nr 10, poz. 60) – z głową zwróconą do drzewca, haftowanym srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem.
Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata umieszczone są otwarte wieńce wawrzynu, a w ich pola wpisana jest cyfra „33”, stanowiąca inicjał nazwy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego – numer i wieńce wawrzynu haftowane są złotym szychem.

OPIS STRONY ODWROTNEJ PŁATA SZTANDARU
Na stronie odwrotnej płata sztandaru, pośrodku krzyża kawalerskiego z tkaniny czerwonej, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego na czerwonym kręgu jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA” haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża w rogach płata są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczono następujące symbole – licząc od dołu drzewca w górę i dalej w lewo i w dół:

- herb Witkowa;
- herb Powidza;
- herb Powiatu Słupeckiego;
- odznaka pamiątkowa 33. BLTr

Zdjęcia

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

33 Baza Lotnictwa Transportowego
Witkowska 8
62-430 Powidz
tel. 261544208
fax. 261544111
33bltr.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP