33 Baza Lotnictwa Transportowego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona Danych Odobowych

UWAGA:
Podania o pracę BEZ PODPISU klauzuli nie będą rozpatrywane!

Poniżej pliki do pobrania:

Dla osób rekrutowanych na pracownika RON
Dla osób rekrutowanych na żołnierzy

OGÓLNA INFORMACJA
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -  dalej RODO), informuję, że:

 ·         Administratorem Danych Osobowych jest Dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z siedzibą: 62-430 Powidz ul. Witkowska.

 ·         Inspektor Ochrony Danych Osobowych w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego
w Powidzu dostępny jest pod adresem mailowym: a.kolodziejczak@ron.mil.pl oraz pod numerem telefonu 261-544-323

 ·         Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań 33. Bazy Lotnictwa Transportowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

 ·         Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe,
a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 ·         Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 ·         Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 ·         Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 ·         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

 W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

33 Baza Lotnictwa Transportowego
Witkowska 8
62-430 Powidz
tel. 261544208
fax. 261544111
33bltr.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP