33 Baza Lotnictwa Transportowego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

Historia Garnizonu Powidz.

33. Baza Lotnictwa Transportowego dziedziczy tradycje jednostek stacjonujących w Garnizonie Powidz. Już od 4 lipca 1957 roku stacjonował tu 7 pułk lotnictwa bombowo-rozpoznawczego. Narodził się na sąsiednim lotnisku – w Leźnicy Wielkiej koło Łęczycy. Pułk, którego tradycje kontynuowało wiele pokoleń żołnierskich, został powołany rozkazem naczelnego dowódcy Wojska Polskiego nr 019 z 22 stycznia 1946 roku oraz rozkazem dowódcy Polskich Sił Powietrznych z 24 stycznia tego samego roku. Otrzymał nazwę: 7 samodzielny pułk lotniczy bombowców nurkujących.

W historii pułku znaczącymi wydarzeniami były:

 • udział w pokazie lotniczym w 1966 roku podczas którego zaprezentowano stylizowaną figurę ORŁA – składającą się z 33 samolotów IŁ-28.
 • wykonanie w 1999 roku ponad 4500 godzin nalotu, za pułk był wyróżniony „Honorowym Znakiem Sił Zbrojnych RP” przez Prezesa Rady Ministrów.

Z dniem 01.01.2000 r. na bazie 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego powstały 21. Baza Lotnicza, 6 i 7. eskadra lotnictwa taktycznego. Do głównych zadań tej bazy należały: zabezpieczenie i ubezpieczenie lotów bojowych statków powietrznych, utrzymanie bazy w wysokiej gotowości bojowej i mobilizacyjnej, koordynowanie i realizowanie przyjęcia statków powietrznych innych rodzajów lotnictwa oraz Sił Powietrznych NATO. W ciągu ponad jednorocznej działalności 21. Baza Lotnicza brała udział w zabezpieczeniu szeregu ćwiczeń, pokazów i spotkań m.in:

 • wizyty Prezydentów w ramach obchodów milenijnego Zjazdu – Synodu Gnieźnieńskiego 12.03.2000r.
 • wizyty Premierów w Gnieźnie 28-29.04.2000r.
 • zabezpieczeniu ćwiczeń 7.eskadry lotnictwa taktycznego w ramach ćwiczeń „Cooperative Banners” – Norwegia i „Air Meet” w Danii.
 • zabezpieczeniu szkolenia Zespołu Harmonizacyjnego Procedur Operacyjnych (OPHT)
 • w ćwiczeniu „Bizon 2000”
 • w realizacji zobowiązań w ramach Traktatu Otwartych Przestworzy „Open Skies”


W dniu 17.08.2000 r. powołano Honorowy Komitet Fundatorów Sztandaru dla 21. Bazy Lotniczej. W wyniku działania komitetu w dniu 18 maja 2001 roku wręczono sztandar. a dzień ten zgodnie z Decyzją Nr 211/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 r. ustanowiony został Świętem 33. Bazy Lotniczej.

Z dniem 01.01.2002 r.w wyniku zmian reorganizacyjnych na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0168/Org/P-5 z dnia 19.04.2001 r. 21. Blot. przemianowano na 33. Bazę Lotniczą, której głównym zadaniem było przygotowanie sił i środków do przyjęcia samolotu transportowego

 

Potwierdzeniem wysokiego przygotowania stanu osobowego bazy do wykonania zadań było zabezpieczenie międzynarodowego ćwiczenia pk. "Strong Resolve - 2002". Ćwiczenie to było ważnym krokiem do osiągnięcia zdolności wspólnego działania z komponentami sił powietrznych innych państw. Za udział oraz zabezpieczenie ćwiczenia 33. BLot. została oceniona bardzo dobrze zarówno przez Dowództwo Sił Powietrznych jak i AIRNORTH.

33. Baza Lotnicza ze względu na istniejącą infrastrukturę posiada możliwości do przyjmowania wszelkich statków powietrznych eksploatowanych na całym świecie.
Ponadto zadania szkolenia operacyjno-taktycznego były realizowane poprzez udział w ćwiczeniach:

 • POLISH FALCON 2003
 • NATO AIR MEET
 • FRUIT FLY
 • NEWT
 • CLEAN HUNTER
 • RENEGADE
 • LONE CATE
 • ORLIK
 • ITALIAN DANCER
 • ZEFIR

 

W dniu 17 sierpnia 2006 roku na lotnisku 33. Bazy Lotniczej wylądowały dwa samoloty systemu wczesnego ostrzegania i wykrywania „AWACS”. Ich wizyta miała związek z przygotowaniem Polski do przystąpienia do NAPMO (organizacji Paktu Północnoatlantyckiego zajmująca się wczesnym wykrywaniem celów powietrznych, a także rozpoznaniem celów naziemnych i nawodnych).
 

Na pokładzie samolotów E-3 Sentry przybyła delegacja gości z zagranicy na czele z generałami: gen. Berndtem Glowackim Dyrektorem NAPMO, gen. Axelem Tuttelmanem Dowódcą Sił NAEW&CF. Uczestników pokazu powitał Dowódca 33. Bazy Lotniczej płk dypl. pil. Tadeusz Mikutel. Po prezentacji odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Obrony Narodowej, Dowódcy Sił Powietrznych, Dyrektora NAPMO, Dyrektora Sił NAEW&CF i Dowódcy Bazy Geilenkirchen.

W dniach 6-7.11.2006r. przebywała w 33. Bazie Lotniczej 9-cio osobowa grupa Zespołu Oceniającego NATO, którego zadaniem była weryfikacja i ocena polskiej propozycji umiejscowienia w bazie w Powidzu głównej bazy operacyjnej systemu AGS (Sojuszniczy System Obserwacji Sytuacji Naziemnej z Powietrza). Ocenie kontrolerów poddana była infrastruktura lotniskowa i wynikające stąd możliwości operacyjne, ponadto ocena stanu cywilnej sieci dróg i kolei, infrastruktury mieszkaniowej, usług zdrowia i edukacji.

W 2009 roku dzięki dużemu doświadczeniu, profesjonalnemu podejściu do wykonywanych zadań żołnierzom 33 Bazy Lotniczej została powierzona misja kierowania Wojskowym Portem Lotniczym Kaia Kabul w Afganistanie. Z dniem 1.07.2010 roku zaczęła funkcjonować 33. BLTr.

W wyniku kolejnych zmian reorganizacyjnych na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP 33. Bazę Lotniczą przemianowano na 33. Bazę Lotnictwa Transportowego. Naszej jednostce powierzono zmianę wizerunku lotnictwa transportowego i wyposażono ją w samoloty C-130 Herkules, które mimo, że nie najnowsze, to zwiększają zakres działań Sił Powietrznych. Na wyposażeniu bazy znajdują się również samoloty W – 3, M 28, Mi 2 i od niedawna śmigłowce Mi 17.

Powstała jednostka, w której struktury weszły eskadry C-130, M-28, eskadra działań specjalnych, grupa ratownictwa lotniczego. Od 1.07.2010 r. głównym zadaniem bazy nie jest zabezpieczenie logistyczne eskadr, ale przede wszystkim realizująca szkolenia lotniczego i zabezpieczenie zadań transportowych na rzecz Sił Zbrojnych RP. Od 2010 roku piloci z eskadry C – 130 wykonują loty transportowe w ramach PKW Afganistan oraz misje humanitarne w Europie.

33. Bazy Lotnictwa Transportowego przeznaczona jest do wykonywania  zadań związanych z transportem lotniczym, desantowania ludzi i sprzętu na rzecz poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz PKW Do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych prowadzenia akcji w ramach lotniczego systemu poszukiwania i ratownictwa, wszechstronnego zabezpieczenia i ubezpieczenia prowadzenia działań bojowych i procesu szkolenia pododdziałów lotniczych, logistycznego zabezpieczenia funkcjonowania innych jednostek wojskowych zgodnie z przydziałami gospodarczymi oraz przyjęcia statków powietrznych Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w ramach wsparcia państwa-gospodarza (HNS) w okresie pokoju, kryzysu i wojny.

Do zasadniczych zadań realizowanych przez Bazę należą:
W okresie pokoju:

 • zabezpieczenie i ubezpieczenie działań bojowych i procesu szkolenia eskadr lotniczych bazujących na lotnisku Powidz oraz innych jednostek i pododdziałów lotniczych wykonujących zadania z lotniska Bazy, w tym statków powietrznych państw sojuszniczych w ramach HNS;
 • realizowanie lotniczych zadań desantowych i transportowych na rzecz poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz PKW;
 • zabezpieczenie manewru lotniskowego jednostek lotniczych Sił Powietrznych   i innych rodzajów Sił Zbrojnych RP;
 • realizacja zadań w ramach lotniczego systemu poszukiwania i ratownictwa, a także przewóz (ewakuacja) rannych i porażonych;
 • utrzymywanie w gotowości eksploatacyjnej infrastruktury lotniskowej i ogólnej Bazy;
 • prowadzenie napraw i obsług okresowych sprzętu lotniczego i zabezpieczenia naziemnego;
 • utrzymywanie stałej gotowości bojowej, polegającej na ciągłym zachowaniu w jednostce wojskowej dyrektywnych wskaźników ukompletowania stanem osobowym, liczby żołnierzy oraz sprawnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW), wielkości zapasów środków bojowych i materiałowych, pełnieniu służb dyżurnych, a także utrzymywaniu w gotowości do działania systemu mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, zachowując zdolność do osiągania gotowości do podjęcia działań w nakazanym czasie;
 • utrzymywanie niezbędnych sił i środków oraz do udziału w akcjach ratowniczych i zapobiegawczych w ramach przedsięwzięć z zakresu działań kryzysowych;
 • przygotowywanie oraz organizowanie zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych będących na przydziałach gospodarczych;
 • pełnienie funkcji Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz realizowanie zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek stacjonujących w swoim rejonie odpowiedzialności.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

33 Baza Lotnictwa Transportowego
Witkowska 8
62-430 Powidz
tel. 261544208
fax. 261544111
33bltr.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP