BIP
33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz
Dowódca
płk pil. Grzegorz KOŁODZIEJCZYK

płk pil. Grzegorz KOŁODZIEJCZYK urodził się 21 stycznia 1972 roku w Olkuszu. Służbę wojskową rozpoczął w 1991 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W 1995 roku został promowany na stopień podporucznika. Służbę zawodowa rozpoczął w 42 Eskadrze Lotniczej w Warszawie na stanowisku pilota. Następnie w latach 1996 – 1999 służył w 3 Eskadrze Lotniczej we Wrocławiu jako pilot i starszy pilot. Kolejne lata służby, aż do 2004 roku były związane z 3 Eskadrą Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego, gdzie płk Kołodziejczyk zajmował stanowiska starszego pilota i dowódcy klucza śmigłowców. W kolejnych latach dowodził kluczem śmigłowców, był oficerem sekcji – instruktorem – pilotem w sekcji szkolenia lotniczego, starszym oficerem – instruktorem –pilotem w Wydziale Szkolenia Lotniczego w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. W latach 2010 – 2012 dowodził 3. Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą w Krakowie, a następnie służył jako starszy inspektor bezpieczeństwa lotów w Dowództwie Sił Powietrznych w Warszawie. W latach 2013 – 2016 dowodził 7. eskadrą działań specjalnych. Z dniem 10 października 2016 roku objął obowiązki szefa szkolenia w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Płk Kołodziejczyk posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego na śmigłowcach Mi – 2, W – 3, uprawnienia instruktorskie oraz pilota doświadczalnego III klasy. Wyszkolił wielu pilotów. Latał na TS 11, Mi 2, Mi – 8, W – 3 Mi - 17.
Jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych: Krzyżem Zasługi za Dzielność (1997), Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2001, 2007, 2015), Brązowym i Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (2003, 2011) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.
Płk pil. Grzegorz Kołodziejczyk jest żonaty (żona Beata), ma syna Szymona. Interesuje się lotnictwem, żeglarstwem i motoryzacją.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych