BIP
33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz
Zastępca Dowódcy

płk mgr inż. Dariusz PŁÓCIENNIK

 

        Urodził się 20 listopada 1968 roku w Gnieźnie. Służbę rozpoczął w 1988 roku, zostając słuchaczem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1992 roku został promowany na stopień podporucznika, a w roku 1993 uzyskał tytuł magistra inżyniera. Służbę zawodową rozpoczął w 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego (7.plbr) w Powidzu, gdzie objął stanowisko dowódcy klucza.. W latach 1996 – 1999 pełnił funkcję zastępcy dowódcy eskadry ds. inżynieryjno-lotniczych.

        Po rozformowaniu 7. plbr, od stycznia 2000 roku do kwietnia 2006 roku pełnił kolejno obowiązki: inżyniera, kierownika sekcji inżynieryjno-lotniczej, szefa sekcji inżynieryjno-lotniczej, oraz szefa techniki lotniczej 7. eskadry lotnictwa taktycznego wchodzącej w skład Sił Reagowania NATO. W 2005 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej na kierunku zarządzanie lotnictwem. W kwietniu 2006 roku został skierowany do USA na szkolenie w Defence Language Institute (San Antonio) oraz na szkolenie F-16 Aircraft Maintenance Officer Course (Fort Worth). Po ukończeniu przeszkolenia na samolot F-16, w listopadzie 2006 roku rozpoczął służbę na stanowisku szefa techniki lotniczej w 6. eskadrze lotnictwa taktycznego na lotnisku Poznań-Krzesiny a następnie od maja 2008 roku na stanowisku dowódcy eskadry w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego. We wrześniu 2010 roku został wyznaczony do pełnienia obowiązków zastępcy dowódcy grupy obsługi statków powietrznych  w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu a następnie od listopada 2012 roku pełnił obowiązki dowódcy grupy obsługi technicznej. Z dniem 1 stycznia 2014 roku został wyznaczony do pełnienia obowiązków zastępcy dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. Od 1 kwietnia do 3 września 2017 roku czasowo pełnił obowiązki dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.

Płk Dariusz Płóciennik pełnił służbę w jednostkach eksploatujących samoloty naddźwiękowe Su-20 i Su-22 oraz F-16 a następnie samoloty transportowe AN-28, M-28B, M-28B/PT oraz C-130 Hercules, jak również śmigłowce W-3 Sokół oraz Mi-17. W trakcie swojej służby wdrażał do eksploatacji w Siłach Powietrznych samoloty F-16 oraz C-130 Hercules.

         Brał udział w organizacji i realizacji wielu ćwiczeń lotniczych w kraju i za granicą, między innymi: „Cooperative Banners 2000” w Norwegii, „Strong Resolve 2002”, Squadron Exchange w 2004 i 2005 roku w Wielkiej Brytanii oraz „Loyal Arrow 2009” w Szwecji.

       Wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych, między innymi Złotym medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Brązowym Krzyżem Zasługi, a także innymi odznaczeniami resortowymi.  W 2015 roku został wyróżniony przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych odznaką honorową Sił Powietrznych.

Płk Dariusz Płóciennik jest żonaty (żona Anna), ma córkę Aleksandrę. Interesuje się techniką, lotnictwem, motoryzacją oraz historią II Wojny Światowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych